Top / 募集ログ_004

募集ログ_004 2019/10/09~2017/10/15

日時
コメント
武将備考獲得武魂
(一週間での総武魂)
エビデンス
2017-10-15(日) 11:07:57
大金募集
2_4-05.png橙が大当たり!1000
(4940)
2017-10-15_12_13_07.png
2017-10-15(日) 06:50:26
通常募集5回
2_2-04.png2_2-10.png2_1-02.png2_2-06.png2_1-01.png90
(3940)
2017-10-15(日) 06:50:21
通常募集5回
2_1-01.png2_1-05.png2_1-03.png2_1-05.png2_2-02.png70
(3850)
2017-10-15_12_13_03.png
2017-10-14(土) 22:49:55
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-16.png紫7枚目150
(3780)
2017-10-14(土) 14:54:05
通常募集5回
2_2-03.png2_2-05.png2_2-10.png2_1-02.png2_1-07.png110
(3630)
2017-10-15_12_12_58.png
2017-10-14(土) 11:48:39
大金募集
2_2-08.png30
(3520)
2017-10-13(金) 20:45:47
大金募集
2_2-12.png30
(3490)
2017-10-15_12_12_54.png
2017-10-13(金) 16:36:46
通常募集5回
2_2-09.png2_1-01.png2_1-02.png2_2-09.png2_1-01.png90
(3460)
2017-10-13(金) 10:43:39
通常募集5回
2_2-09.png2_2-06.png2_2-02.png2_1-07.png2_2-04.png130
(3370)
2017-10-13_10_43_47.png
2017-10-13(金) 10:43:35
通常募集5回
2_2-01.png2_1-02.png2_2-09.png2_1-04.png2_3-11.png紫6枚目230
(3240)
2017-10-13(金) 09:06:07
大金募集
2_2-08.png30
(3010)
2017-10-13_10_43_28.png
2017-10-12(木) 20:36:35
大金募集
2_3-05.png紫5枚目150
(2980)
2017-10-12(木) 17:24:28
通常募集5回
2_2-08.png2_2-07.png2_1-06.png2_1-06.png2_2-07.png110
(2830)
2017-10-13_10_43_23.png
2017-10-12(木) 08:25:46
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-07.png紫4枚目150
(2720)
2017-10-12(木) 01:34:20
通常募集5回
2_2-12.png2_1-07.png2_1-02.png2_1-03.png2_1-04.png70
(2570)
2017-10-13_10_43_18.png
2017-10-12(木) 01:34:15
通常募集5回
2_2-10.png2_2-11.png2_1-03.png2_2-03.png2_2-08.png130
(2500)
2017-10-11(水) 19:42:11
大金募集
2_3-15.png紫3枚目150
(2370)
2017-10-13_10_43_10.png
2017-10-11(水) 08:40:24
大金募集
2_2-05.png30
(2220)
2017-10-10(火) 20:57:12
通常募集5回
2_2-08.png2_2-09.png2_1-02.png2_2-08.png2_1-04.png110
(2190)
2017-10-12_9_42_24.png
2017-10-10(火) 20:57:07
通常募集5回
2_2-04.png2_1-01.png2_2-04.png2_1-04.png2_2-08.png110
(2080)
2017-10-10(火) 20:15:32
大金募集
2_2-05.png30
(1970)
2017-10-12_9_42_18.png
2017-10-10(火) 10:01:31
通常募集5回
2_2-04.png2_1-02.png2_2-11.png2_2-09.png2_2-03.png130
(1940)
2017-10-10(火) 10:01:25
通常募集5回
2_3-01.png2_1-06.png2_2-12.png2_1-07.png2_2-03.png紫2枚目230
(1810)
2017-10-12_9_42_10.png
2017-10-10(火) 10:01:20
通常募集5回
2_2-03.png2_2-10.png2_2-06.png2_2-12.png2_1-01.png130
(1580)
2017-10-10(火) 10:01:15
通常募集5回
2_1-04.png2_1-04.png2_1-03.png2_2-10.png2_2-08.png90
(1450)
2017-10-12_9_42_04.png
2017-10-10(火) 10:01:10
通常募集5回
2_2-06.png2_1-04.png2_1-07.png2_2-03.png2_2-09.png110
(1360)
2017-10-10(火) 10:01:05
通常募集5回
2_1-06.png2_2-12.png2_1-06.png2_1-04.png2_1-02.png70
(1250)
2017-10-12_9_41_59.png
2017-10-10(火) 09:14:15
大金募集
2_2-01.png30
(1180)
2017-10-09(月) 22:13:44
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-11.png紫1枚目150
(1150)
2017-10-12_9_41_54.png
2017-10-09(月) 10:17:30
大金募集
2_4-06.png橙が大当たり!1000
(1000)
【PR】

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-11-01 (水) 00:52:53 (1130d)