Top / 募集ログ_005

募集ログ_005 2019/10/15~2017/10/27

日時
コメント
武将備考獲得武魂
(一週間での総武魂)
エビデンス
2017-10-27(金) 09:39:35
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
1_4-06.png橙が大当たり!1000
(1880)
2017-10-27_13_55_10.png
2017-10-26(木) 22:37:13
大金募集
1_2-12.png30
(880)
2017-10-26(木) 11:34:50
大金募集
1_2-11.png30
(850)
2017-10-27_13_55_05.png
2017-10-26(木) 00:31:40
大金募集
1_3-18.png紫8枚目150
(820)
2017-10-25(水) 09:39:35
大金募集
2_2-11.png30
(670)
2017-10-25_12_16_23.png
2017-10-24(火) 21:34:51
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-02.png紫7枚目150
(640)
2017-10-24(火) 12:37:42
通常募集5回
2_1-02.png2_1-06.png2_2-10.png2_1-05.png2_1-03.png70
(490)
2017-10-24_12_38_03.png
2017-10-24(火) 12:37:36
通常募集5回
2_2-03.png2_3-06.png2_1-03.png2_2-03.png2_1-06.png紫6枚目230
(420)
2017-10-24(火) 12:37:32
通常募集5回
2_2-03.png2_1-06.png2_1-02.png2_1-02.png2_1-05.png70
(190)
2017-10-24_12_37_59.png
2017-10-24(火) 10:18:14
大金募集
2_2-04.png30
(120)
2017-10-23(月) 23:11:16
大金募集
2_2-08.png30
(90)
2017-10-24_12_37_25.png
2017-10-23(月) 12:08:33
大金募集
2_2-12.png30
(60)
2017-10-23(月) 00:59:20
大金募集
2_2-02.png30
(30)
2017-10-24_12_37_20.png
2017-10-22(日) 12:50:51
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-15.png紫5枚目150
(1910)
2017-10-22(日) 02:26:00
通常募集5回
2_2-01.png2_1-07.png2_1-02.png2_1-07.png2_2-01.png90
(1760)
2017-10-24_12_37_15.png
2017-10-22(日) 02:26:22
通常募集5回
2_2-07.png2_2-03.png2_2-02.png2_2-05.png2_2-02.png150
(1670)
2017-10-22(日) 00:15:06
大金募集
2_2-08.png30
(1520)
2017-10-24_12_37_10.png
2017-10-21(土) 11:03:38
大金募集
2_2-06.png30
(1490)
2017-10-20(金) 23:40:09
大金募集
2_2-08.png30
(1460)
2017-10-21_13_02_11.png
2017-10-20(金) 10:18:51
大金募集
2_2-10.png30
(1430)
2017-10-19(木) 22:19:54
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-11.png紫4枚目150
(1400)
2017-10-21_13_02_06.png
2017-10-19(木) 12:30:19
通常募集5回
2_2-10.png2_2-09.png2_2-10.png2_2-11.png2_1-07.png130
(1250)
2017-10-19(木) 11:26:24
通常募集5回
2_1-06.png2_2-11.png2_1-02.png2_2-12.png2_2-03.png110
(1120)
2017-10-21_13_02_01.png
2017-10-19(木) 09:34:09
大金募集
2_2-08.png30
(1010)
2017-10-18(水) 21:09:21
大金募集
2_2-01.png30
(980)
2017-10-21_13_01_55.png
2017-10-18(水) 09:51:10
通常募集5回
2_2-08.png2_2-07.png2_1-03.png2_1-06.png2_1-04.png90
(950)
2017-10-18(水) 09:47:46
大金募集
2_2-05.png30
(860)
2017-10-18_14_28_43.png
2017-10-17(火) 22:08:42
大金募集
2_2-03.png30
(830)
2017-10-17(火) 12:18:50
通常募集5回
2_1-03.png2_2-05.png2_2-07.png2_2-03.png2_1-07.png110
(800)
2017-10-18_14_28_35.png
2017-10-17(火) 09:40:14
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
2_3-06.png紫3枚目150
(690)
2017-10-16(月) 21:52:26
大金募集
2_2-08.png30
(540)
2017-10-17_1_01_12.png
2017-10-16(月) 13:23:23
通常募集5回
2_2-08.png2_2-05.png2_1-07.png2_2-03.png2_2-08.png130
(510)
2017-10-16(月) 10:18:28
大金募集
2_2-11.png30
(380)
2017-10-17_1_01_08.png
2017-10-16(月) 09:21:20
通常募集5回
2_1-03.png2_2-12.png2_2-01.png2_2-04.png2_2-10.png130
(350)
2017-10-16(月) 09:21:15
通常募集5回
2_2-09.png2_2-11.png2_2-05.png2_2-04.png2_2-07.png150
(220)
2017-10-17_1_01_03.png
2017-10-16(月) 09:21:09
通常募集5回
2_1-01.png2_1-03.png2_1-07.png2_2-12.png2_1-05.png70
(70)
2017-10-15(日) 23:11:25
大金募集
2_2-09.png30
(5360)
2017-10-17_1_00_56.png
2017-10-15(日) 15:47:41
大金募集5回
2_2-03.png2_3-16.png2_2-01.png2_3-13.png2_2-05.png紫1枚目、紫2枚目390
(5330)
2017-10-15(日) 11:07:57
大金募集
2_4-05.png橙が大当たり!1000
(4940)
2017-10-15_12_13_07.png
【PR】

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-11-01 (水) 00:52:27 (1130d)