Top / 募集ログ_006

募集ログ_006 2019/10/27~2017/10/31

日時
コメント
武将備考獲得武魂
(一週間での総武魂)
エビデンス
2017-10-31(火) 21:37:28
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
1_4-12.png橙が大当たり!1000
(1900)
2017-10-31_23_51_52.png
2017-10-31(火) 10:37:13
大金募集
1_2-10.png30
(900)
2017-10-31_23_51_44.png
2017-10-31(火) 10:35:56
大金募集
1_2-01.png30
(870)
2017-10-30(月) 21:53:39
大金募集
1_2-12.png30
(840)
2017-10-31_23_51_36.png
2017-10-30(月) 15:32:42
通常募集5回
3_1-01.png3_2-08.png3_1-07.png3_1-04.png3_1-03.png70
(810)
2017-10-30(月) 14:08:31
通常募集5回
3_3-01.png3_1-06.png3_2-05.png3_1-02.png3_2-04.png紫8枚目230
(740)
2017-10-30_17_48_21.png
2017-10-30(月) 14:08:27
通常募集5回
3_1-05.png3_1-01.png3_1-07.png3_2-07.png3_1-04.png70
(510)
2017-10-30(月) 14:08:23
通常募集5回
3_2-12.png3_2-07.png3_2-06.png3_2-08.png3_2-09.png150
(440)
2017-10-30_17_48_16.png
2017-10-30(月) 14:08:18
通常募集5回
3_1-04.png3_1-04.png3_1-06.png3_1-05.png3_1-07.png50
(290)
2017-10-30(月) 14:08:06
通常募集5回
3_3-08.png3_1-01.png3_1-02.png3_2-06.png3_1-03.png紫7枚目210
(240)
2017-10-30_17_48_10.png
2017-10-30(月) 10:26:22
大金募集
3_2-05.png30
(30)
2017-10-29(日) 23:21:37
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
3_3-02.png紫6枚目150
(3500)
2017-10-30_17_48_05.png
2017-10-29(日) 12:02:39
大金募集
3_2-10.png30
(3350)
2017-10-28(土) 22:31:35
大金募集
3_2-02.png30
(3320)
2017-10-30_17_47_58.png
2017-10-28(土) 11:30:24
大金募集
3_2-08.png30
(3290)
2017-10-27(金) 21:06:06
大金募集
3_3-11.png紫5枚目150
(3260)
2017-10-30_17_47_51.png
2017-10-27(金) 18:10:37
通常募集5回
2_1-02.png2_2-01.png2_1-05.png2_2-08.png2_2-12.png110
(3110)
2017-10-27(金) 13:56:00
通常募集5回
2_2-07.png2_1-01.png2_2-05.png2_1-06.png2_2-08.png110
(3000)
2017-10-27_13_56_25.png
2017-10-27(金) 13:55:56
通常募集5回
2_2-10.png2_2-07.png2_1-01.png2_2-09.png2_2-02.png130
(2890)
2017-10-27(金) 13:55:52
通常募集5回
2_1-02.png2_1-01.png2_2-07.png2_1-01.png2_3-01.png紫4枚目210
(2760)
2017-10-27_13_56_20.png
2017-10-27(金) 13:55:47
通常募集5回
2_1-05.png2_2-01.png2_2-08.png2_1-03.png2_1-05.png90
(2550)
2017-10-27(金) 13:55:43
通常募集5回
2_1-07.png2_3-02.png2_1-02.png2_1-06.png2_1-06.png紫3枚目190
(2460)
2017-10-27_13_56_11.png
2017-10-27(金) 13:55:38
通常募集5回
2_3-18.png2_2-10.png2_2-04.png2_2-12.png2_3-11.png紫1枚目、紫2枚目390
(2270)
2017-10-27(金) 09:39:35
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
1_4-06.png橙が大当たり!1000
(1880)
2017-10-27_13_55_10.png
【PR】

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-11-12 (日) 23:20:49 (1118d)