Top / 募集ログ_007

募集ログ_007 2019/10/31~2017/11/09

日時
コメント
武将備考獲得武魂
(一週間での総武魂)
エビデンス
2017-11-09(木) 23:30:29
大金募集
3_4-09.png橙が大当たり!1000
(3230)
2017-11-11_12_13_04.png
2017-11-09(木) 15:56:15
通常募集5回
3_3-11.png3_2-11.png3_1-06.png3_1-06.png3_2-12.png紫8枚目230
(2230)
2017-11-09(木) 01:03:37
大金募集
3_2-09.png30
(2000)
2017-11-11_12_12_59.png
2017-11-09(木) 01:03:37
通常募集5回
3_2-05.png3_1-07.png3_1-05.png3_2-07.png3_1-04.png90
(1970)
2017-11-09(木) 01:03:37
大金募集
3_2-02.png30
(1880)
2017-11-11_12_12_53.png
2017-11-08(水) 13:31:00
大金募集
3_3-10.png紫7枚目150
(1850)
2017-11-08(水) 02:30:37
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
3_3-05.png紫6枚目150
(1700)
2017-11-11_12_12_47.png
2017-11-07(火) 21:41:10
通常募集5回
3_1-02.png3_2-05.png3_2-11.png3_2-07.png3_2-01.png130
(1550)
2017-11-07(火) 15:28:10
大金募集
3_2-10.png30
(1420)
2017-11-11_12_12_36.png
2017-11-07(火) 14:00:38
通常募集5回
3_1-05.png3_1-02.png3_2-11.png3_2-07.png3_2-11.png110
(1390)
2017-11-07(火) 14:00:34
通常募集5回
3_2-03.png3_2-06.png3_2-09.png3_2-08.png3_1-03.png130
(1280)
2017-11-07_14_02_04.png
2017-11-07(火) 14:00:29
通常募集5回
3_2-08.png3_1-07.png3_2-02.png3_1-07.png3_1-02.png90
(1150)
2017-11-07(火) 04:07:44
大金募集
3_2-11.png30
(1060)
2017-11-07_14_01_55.png
2017-11-06(月) 17:04:57
大金募集
3_2-09.png30
(1030)
2017-11-06(月) 11:54:53
通常募集5回
3_3-17.png3_1-03.png3_1-01.png3_2-01.png3_1-02.png紫5枚目210
(1000)
2017-11-06_11_55_02.png
2017-11-06(月) 11:54:24
通常募集5回
3_1-04.png3_1-02.png3_2-08.png3_2-04.png3_2-04.png110
(790)
2017-11-06(月) 11:54:23
通常募集5回
3_2-02.png3_2-05.png3_1-03.png3_2-12.png3_2-08.png130
(680)
2017-11-06_11_54_46.png
2017-11-06(月) 11:54:19
通常募集5回
3_1-02.png3_2-07.png3_1-05.png3_1-06.png3_2-03.png90
(550)
2017-11-06(月) 11:54:14
通常募集5回
3_1-06.png3_1-06.png3_1-02.png3_2-07.png3_2-02.png90
(460)
2017-11-06_11_54_41.png
2017-11-06(月) 11:54:10
通常募集5回
3_1-04.png3_2-03.png3_1-03.png3_2-03.png3_2-06.png110
(370)
2017-11-06(月) 11:54:05
通常募集5回
3_2-05.png3_1-03.png3_2-04.png3_3-04.png3_1-06.png紫4枚目230
(260)
2017-11-06_11_54_36.png
2017-11-06(月) 05:52:10
大金募集
3_2-09.png30
(30)
2017-11-05(日) 18:50:46
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
3_3-13.png紫3枚目150
(3560)
2017-11-06_11_53_57.png
2017-11-05(日) 07:47:38
大金募集
3_2-11.png30
(3410)
2017-11-04(土) 19:50:45
大金募集
3_2-03.png30
(3380)
2017-11-06_11_53_49.png
2017-11-04(土) 08:48:19
大金募集
3_2-04.png30
(3350)
2017-11-03(金) 21:37:09
大金募集
3_2-08.png30
(3320)
2017-11-04_14_37_32.png
2017-11-03(金) 07:32:40
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
3_3-09.png紫2枚目150
(3290)
2017-11-02(木) 19:55:54
大金募集
3_2-05.png30
(3140)
2017-11-04_14_37_26.png
2017-11-02(木) 17:07:38
通常募集5回
3_2-07.png3_2-11.png3_1-06.png3_2-03.png3_1-05.png110
(3110)
2017-11-02(木) 17:07:33
通常募集5回
3_2-05.png3_2-06.png3_1-07.png3_1-02.png3_1-02.png90
(3000)
2017-11-04_14_37_22.png
2017-11-02(木) 10:08:12
通常募集5回
3_2-02.png3_2-11.png3_2-06.png3_1-02.png3_1-06.png110
(2910)
2017-11-02(木) 10:08:06
通常募集5回
3_1-01.png3_1-03.png3_1-02.png3_2-10.png3_2-01.png90
(2800)
2017-11-04_14_37_16.png
2017-11-02(木) 08:55:23
大金募集
3_2-11.png30
(2710)
2017-11-01(水) 19:56:57
大金募集
3_2-01.png30
(2680)
2017-11-04_14_37_08.png
2017-11-01(水) 12:09:08
通常募集5回
3_1-05.png3_2-11.png3_1-02.png3_2-05.png3_1-02.png90
(2650)
2017-11-01(水) 08:53:52
大金募集
3_2-10.png30
(2560)
2017-11-04_14_37_03.png
2017-10-31(火) 21:38:00
通常募集5回
3_3-04.png3_2-06.png3_2-12.png3_2-03.png3_2-06.png紫1枚目270
(2530)
2017-10-31(火) 21:37:56
通常募集5回
3_1-04.png3_2-12.png3_1-01.png3_1-05.png3_1-06.png70
(2260)
2017-10-31_23_52_16.png
2017-10-31(火) 21:37:48
通常募集5回
3_2-01.png3_2-03.png3_2-06.png3_1-02.png3_2-03.png130
(2190)
2017-10-31(火) 21:37:43
通常募集5回
3_1-05.png3_2-07.png3_1-01.png3_1-03.png3_1-02.png70
(2060)
2017-10-31_23_52_10.png
2017-10-31(火) 21:37:39
通常募集5回
3_1-02.png3_2-10.png3_1-04.png3_1-03.png3_2-09.png90
(1990)
2017-10-31(火) 21:37:28
大金募集
(今回募集で必ず紫又は橙武将出現)
1_4-12.png橙が大当たり!1000
(1900)
2017-10-31_23_51_52.png
【PR】

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-11-12 (日) 23:20:29 (1118d)